Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Nieuwe Pastor in Parochie De Twaalf Apostelen

Marieke Drent is per 15 maart 2016 benoemd als pastoraal werker in de parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen.

Marieke is 26 jaar en heeft een opleiding en werkervaring in de verpleegkunde, gevolg door een opleiding Theologie en Levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen in Utrecht, waarbij ze inmiddels werkervaring heeft opgedaan met ouderen en jongeren. 

In onze parochie wil Marieke aanspreekpunt en coördinator zijn voor de begeleiding van communicanten, vormelingen en het pastoraat voor jongeren en gezinnen vorm geven. Denk daarbij ook aan gezins-, familie- en kindervieringen maar daarnaast zal zij contacten proberen te leggen in alle geloofsgemeenschappen en nagaan welke behoefte, mogelijkheden er zijn bij deze groep parochianen en welke activiteiten daar bij horen. Marieke gaat deel uit maken van het pastoresteam en aan het gemeenschappelijk overleg deelnemen.

 

In deze tijd wordt er veel gesproken over leegloop en vergrijzing en is het duidelijk dat er maar een beperkte deelname is van parochianen tot de leeftijd van 50 jaar aan vieringen en het  vrijwilligerswerk, ook in onze parochie. Ofschoon vergrijzing ook in onze parochie speelt is er niet zo’n groot verval als in de media alom wordt gemeld. Zo is, als voorbeeld, over de laatste jaren de bijdrage van de parochianen aan de Aktie Kerkbalans op peil gebleven en toen we aankondigden om een extra pastorale werker in te zetten voor jeugd en jongeren, zelf iets omhoog gegaan. Dat is ook de reden dat het Bisdom ons voorstel heeft gehonoreerd om een pastoraal werker 3 jaar te benoemen en speciaal in te zetten voor jeugd en jongeren en te proberen, of zij op de een of andere manier zichtbaar betrokken kunnen en willen worden bij de parochie. Waar hebben de 8-50igers behoefte aan, wat spreekt hen aan, waar lopen ze warm voor, waar willen ze zich voor inzetten, hoe willen ze kun christendom beleven ? Dat zijn vragen die we proberen beantwoord te krijgen en er praktisch iets mee te doen.

We zien dat de samenwerking tussen het particuliere domein, denk aan scholen en verzorging en de kerk minder is geworden, financieel is weg bezuinigd, alsof er geen behoefte is. Wij zijn daar niet zo zeker van en proberen of er activiteiten te vinden zijn die dit zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan geestelijke ontwikkeling en het welzijn.Jeugd en jongeren waren altijd al een aandachtspunt in het pastoresteam van onze parochie en met name Annemarie Gooiker en Aloys van Velthoven waren daarbij betrokken. Maar het vele werk in het basispastoraat maakte het moeilijk om hier voldoende aandacht aan te besteden in de hele parochie. Zij zullen Marieke Drent in haar werk ondersteunen.
Wij roepen iedereen die een warm hart heeft voor jeugd en jongeren en daar al mee bezig is om mee te doen aan dit project en samen te werken met Marieke.

Wij zijn dankbaar dat het Bisdom ons steunt in dit project en wij de middelen daarvoor mogen inzetten. Helaas strandde de eerste poging omdat het geen full time baan was. Het Bisdom heeft het toen goed gevonden dat een full time benoeming werd. De tweede poging strandde omdat de kandidaat een vaste benoeming wilde. Daarom heeft het meer dan een jaar geduurd voor we een geschikte kandidaat voor dit project konden benoemen. De parochianen lieten via hun bijdrage aan de Aktie Kerkbalans 2015 voor ons zien positief te staan over onze Benoeming van de extra pastor. Wij hopen nu de benoeming gerealiseerd is dat ook zal blijken door weer mee te doen met de Aktie Kerkbalans 2016.

Bestuur & Pastoresteam.