Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Herbestemmingsactiviteiten H. Viktor Batenburg en de H. Georgius in Heumen

Het parochiebestuur wil de parochianen van bovengenoemde parochies en de leden van de beide contactraden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het herbestemmingstraject van bovengenoemde kerkgebouwen.

Het kerkbestuur heeft aan organisatie BOEi gevraagd haar te begeleiden in dit herbestemmingstraject. BOEi is een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, waaronder kerkgebouwen. BOEi adviseert, ondersteunt en begeleidt het kerkbestuur in het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een succesvolle herbestemming. Zij voeren ook de gesprekken met partijen die zijn geïnteresseerd in de gebouwen.

Met betrekking tot de H. Victor in Batenburg hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen. De optie, voorgesteld door de gemeente om de lagere school en het verenigingsgebouw onder te brengen in de kerk, bleek niet uitvoerbaar. Vervolgens is contact gelegd met mogelijk andere geïnteresseerden. Hiermee zijn door BOEi serieuze gesprekken gevoerd.
Voor de financiering van het vervolgtraject heeft BOEi, op verzoek van het parochiebestuur, een vervolgsubsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze subsidie wordt ingezet om de plannen van de geïnteresseerde partijen te concretiseren in een tekening/plattegrond en begroting, beide noodzakelijk om de plannen te kunnen omzetten in realisatie. De subsidie is onlangs toegezegd en daarmee kan het vervolgtraject worden opgestart.

Het herbestemmingstraject van de H. Georgius in Heumen moet nog worden opgestart. Daarvoor is ook subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg en toegekend. Dit betekent dat wij kunnen starten met het onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor deze kerk. Hiertoe wordt een quickscan opgesteld. Dit is een beperkt onderzoek waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en mogelijkheden worden benoemd. De resultaten/uitkomsten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse waar nu in Batenburg mee wordt gestart. Voor het opstellen van deze scan wordt door BOEi gesproken met een vertegenwoordiging van de contactraad, het bestuur van de Terp en mogelijk andere geïnteresseerden uit de plaatselijke gemeenschap. Het parochiebestuur zal ook de gemeente Heumen op de hoogte stellen en uitnodigen voor de bijeenkomst.

Het bisdom is door het parochiebestuur geïnformeerd over bovengenoemde ontwikkelingen en zij wachten de resultaten af. Het bisdom heeft laten weten dat, wanneer het gebouw wordt overgedragen aan een niet kerkelijke organisatie, het kerkgebouw haar functie formeel verliest. Het gebouw wordt dan onttrokken aan de eredienst. De inzet van het parochiebestuur is om, samen met de lokale gemeenschappen, locaties te vinden waar bij elkaar kan worden gekomen en kan worden gevierd, ondanks de sluiting van het kerkgebouw. Dit kan wellicht door het huren van alsdan beschikbare ruimte in het heringerichte voormalige kerkgebouw of in een andere daarvoor geschikte ruimte.

Het bestuur werkt ernaar toe dat in april de gesprekken in Batenburg een vervolg krijgen en in Heumen worden opgestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.