Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de parochie gelden ook regels voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De parochie heeft meerdere administraties van persoonsgegevens. Denk daarbij aan de ledenadministratie, waarin van alle parochianen in- en uitschrijvingen worden bijgehouden. Deze gegevens zijn opgeslagen in een systeem waarin alleen gekwalificeerde personen met een  inlogcode toegang toe hebben.

De parochie beschikt ook over huwelijk-, doop-, vormsel- en overlijdensregisters. Deze gegevens zijn opgeslagen in een brandvrije kluis en kunnen alleen via een schriftelijke aanvraag via het secretariaat van de parochie ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast beschikken de contactraden over vrijwilligerslijsten met alle gegevens van de vrijwilligers en hun werkzaamheid in werkgroepen. De contactraden houden deze lijsten bij en communiceren die eenmaal per jaar met Theo en Tonny van der Weegen op het parochiecentrum, die daar een parochiebrede lijst van maken met een uitsplitsing per geloofsgemeenschap. Zij voeren deze taak in overleg met het parochiebestuur uit. Met deze gegevens wordt jaarlijks bepaald welk budget per geloofsgemeenschap beschikbaar is voor een vrijwilligersactiviteit. Voor vrijwilligers die in meer dan een geloofsgemeenschap actief zijn gaat de vrijwilligersbijdrage toch maar naar één contactraad. De contactraden moeten de vrijwilligerslijsten op een beveiligde plaats bewaren (denk aan computer met wachtwoord, bestand met wachtwoord).

Via kerkelijk Nederland worden richtlijnen en handleidingen opgesteld voor het veilig  gebruik en omgaan met persoonsgegevens. Deze handleidingen staan op de website.

Als een parochiaan zijn gegevens uit een van de systemen wil laten halen kan een schriftelijk verzoek naar het secretariaat van de parochie gestuurd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan geheime telefoonnummers of e-mailadressen.

Als er voor de uitoefening van uw taak onduidelijkheden zijn over te volgen procedures zoals beschreven in de Praktische Handleiding AVG op de website, stel u vragen dan schriftelijk aan het secretariaat van de parochie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Begraafplaatsadministratie
1. De parochie houdt een register bij in de vorm van het ‘Nabestaandenbestand grafrechten’, zoals bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.
2. Persoonsgegevens van nabestaanden en/of contactpersonen voor de registratie van grafrechten worden verwerkt, zoals omschreven in Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.
3. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Zorgvuldige en integere omgang met gegevens en/of foto’s van overleden vraagt niettemin om overleg met de nabestaanden.
4. Indien contactpersonen in het ‘Nabestaandenbestand grafrechten’ zelf niet geregistreerd staan als lid van de R.-K. Kerk, ontvangen zij op het moment dat zij de contactgegevens aan de parochie verstrekken van de parochie een privacyverklaring.
5. Als een parochie de begraafplaatsadministratie heeft uitbesteed aan een administratiekantoor, dient de parochie een verwerkingsovereenkomst met deze derde partij te sluiten.

Parochiebestuur Parochie De Twaalf Apostelen.