Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Parochie De Twaalf Apostelen en haar geloofsgemeenschappen

Parochie De Twaalf Apostelen is een parochie met twaalf geloofsgemeenschappen. Iedere geloofsgemeenschap heeft eigen kenmerken en eigen tradities. Juist door deze eigen kenmerken en tradities kunnen we aan alle gelovigen een plek bieden om thuis te zijn. Of je jong bent of ouder, alleenstaand of een gezin, of je van Gregoriaans houdt of modern, of je van stilte houdt, wilt meepraten of wandelen, voor iedereen is plaats.
In vieringen, maaltijden, cursussen en activiteiten willen we met elkaar God ontdekken en leren kennen. We willen elkaar ondersteunen in het dagelijks geloof. We willen elkaar uitnodigen om als christen verbindingen aan te brengen in een veranderende samenleving. 
Beschouw het als een uitdaging om in deze tijd één van de twaalf apostelen te mogen zijn!

HJozefAlverna
H. Jozef
Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna
Tel: (024) 6411171
  HAntoniusAbtNederasselt
H. Antonius Abt
Kerklaantje 8
6612 BB Nederasselt
Tel: (06) 13659048
HJohdeDoperBalgoij
H. Johannes de Doper
Boomsestraat 2
6613 AH Balgoij
Tel: (024) 6412462
  HDamianusNiftrik
H. Damianus
Kerkstraat 11
6606 AJ Niftrik
Tel: (06) 20541732
 
Oude St. Victor
Kruisstraat 7
6634 AG Batenburg
Tel: (06) 20541732
  HAntoniusAbtOverasselt
H. Antonius Abt
Hoogstraat 5
6611 BT Overasselt
Tel: (024) 6221276
HAnnaBergharen
H. Anna
Dorpsstraat 48
6617 AE Bergharen
Tel: (024) 6412627
  HAntoniusAbtWijchen
H. Antonius Abt
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen
Tel: (024) 6412627
HJudocusHernen
H. Judocus
Dorpsstraat 35
6616 AE Hernen
Tel: (024) 6412627
  EmmanuelWijchen
Emmanuel
Homberg 25-37
6601 XW Wijchen
Tel: (024) 6412627
HGeorgiusHeumen
H. Georgius
Dorpstraat 32
6582 AN Heumen
Tel: (06) 13659042
  HPaschalisBaylonWoezik
H. Paschalis Baylon
Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen
Tel: (024) 6413232