Vanaf heden kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen: Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen: Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik: Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna: Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij: Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt: Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt: Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen: Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg: Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen: Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen: Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik: Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


De 5e zondag in parochie De twaalf Apostelen: wie neemt mét ons de handschoen op?

Na een onwennige periode van meerdere maanden zonder weekendvieringen zijn we blij dat we vanaf 1 juli 2020 weer verantwoord met elkaar kunnen vieren.

1 juli was niet alleen een hervatting van het vertrouwde samenkomen, zoals we dat tot half maart kenden. We begonnen op 1 juli tevens met een nieuw vieringenrooster, met voor sommige gemeenschappen andere tijden en met soms een andere frequentie.

Wat tevens veranderde: vanaf 1 juli 2020 zijn we overgestapt van een vierwekenrooster naar een maandrooster. De redenen: om minder afhankelijk te worden van de in onze parochie relatief te grote inzet van emeriti. En om met elkaar nieuwe activiteiten op te kunnen pakken daar waar dat kan en past.

De 5e zondag (de zaterdag en zondag in het 5e weekend) acht het pastoresteam bij uitstek geschikt om ándere vieringen en ándere activiteiten met elkaar te kunnen doen. Vier keer per jaar is er zo’n 5e zondag. Op die zondag zullen er hooguit enkele vieringen zijn met als constante de eucharistie in de Antonius Abt Wijchen.

Die 5e zondag schept ruimte die we bewust niet vooraf jaarrond in willen vullen. Het pastoresteam kan en wil dat niet alleen waarmaken, want we zijn sámen parochie. De Heilige Geest waait naar alle mensen van goede wil. Bovendien: met het aanbod dat we tot nu toe hebben leggen we de nadruk op allen die met de klassieke liturgie vertrouwd zijn, terwijl we weten dat er ook mensen in onze gemeenschappen zijn die wel eens wat anders willen. Daarom ook roepen wij contactraden, werkgroepen en andere geïnteresseerden op om met ons mee te denken.

Wij denken bij een 5e weekend overigens niet alleen aan vieringen, ook aan een bezinnende wandeling, lezing met nagesprek, een doe-activiteit, spel, activiteit met derden, et cetera.

Het allereerste 5e weekend is op zaterdag 29 en zondag 30 augustus: dan is er op zaterdagavond om 19.00 uur een Kinderkaravaan op de Kapelberg in Bergharen, en op zondag om 11.00 uur een eucharistieviering in de Antonius Abt van Overasselt en Wijchen.

Daarna – tevens de reden voor deze oproep, valt het eerstvolgende 5e weekend op de 1e Advent: zaterdag 28 en zondag 29 november.


Wij horen graag van je!

Wees creatief, denk en doe met ons mee! En heb je een goed idee voor de 5e zondag maar zoek je ondersteuning: laat ook dan van je horen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 024-6412627

Bestuur en pastoresteam parochie De Twaalf Apostelen

Start Geloven Nú 2020-2021

Afgelopen jaar hebben we in Wijchen voor de tweede keer een goed bezochte cyclus aangeboden van Geloven Nú. Na de zomer hopen we - met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen - verder te gaan met twee maandelijkse gespreksgroepen op donderdagochtend en donderdagmiddag. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift gaan we met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. Jouw eigen verhaal mag daarbij verteld en gehoord worden. Geloven Nu is een methode waarbij ook ruimte is voor vragen en twijfels en antwoorden niet op voorhand gegeven worden. Juist vanwege de laagdrempeligheid heerst er vaak een ongedwongen sfeer en wordt er ook veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep. De bijeenkomsten vinden plaats op het Parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch.

De groepen vinden in 2020-2021 plaats in het Parochiecentrum op:

  • Donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur (maximaal 7 deelnemers)
  • Donderdagmiddag van 14.15 – 16.00 uur (maximaal 7 deelnemers)

De datums zijn 10 september, 8 oktober, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 9 april.

Op maandagavond 9 november en donderdagavond 6 mei wordt er daarnaast een filmavond aangeboden voor beide groepen samen. Na de film is er gelegenheid voor uitwisseling en gezellige ontmoeting. De film begint telkens om 19.30 uur.

Informatie en aanmelding bij voorkeur vóór 1 september bij Andreas, via e-mail: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch: 06-48256940.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geef bij opgave aan of je kiest voor de morgen- of middaggroep en vermeld behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van harte welkom!

MijnRKK app

MijnRKK is een nieuwe app voor de telefoon/tablet om binnen de parochie in contact te blijven met elkaar. In deze app is het mogelijk om, in de besloten kring van de eigen parochie, berichten met elkaar te delen, niet alleen van de parochie naar parochianen maar ook tussen parochianen onderling, om hulpvragen door te geven, maar ook om lezingen en overwegingen te delen, etc.

De app is ingericht per parochie. Dus als u inlogt komt u in de besloten groep van De Twaalf Apostelen. Inloggen kan alleen als de beheerder van de parochie u heeft toegevoegd aan de app.
Vul daarvoor dit formuliertje in

We hopen dat we met deze app nog beter in contact kunnen blijven met elkaar.

Als u vragen heeft over de app, kunt u contact opnemen met de beheerders via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persbericht: Onttrekking H. Georgiuskerk te Heumen aan de eredienst

Na langdurig overleg is op zaterdag 4 juli, tijdens de juist weer hernomen vieringen, het besluit medegedeeld dat de H. Georgiuskerk te Heumen per 1 december aan de eredienst zal worden onttrokken. Tijdens de viering werd het decreet van de bisschop voorgelezen, met daarin uitleg over redenen en vervolg.
Teruglopend kerkbezoek en afnemende vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschap door vergrijzing leidden ertoe dat een pijnlijk besluit moest worden genomen. Hoewel er verdriet is over het naderend afscheid van het vertrouwde kerkgebouw, is er ook begrip. Aan het besluit is een overleg over jaren voorafgegaan en is besloten om vooralsnog verder te vieren in de protestantse kerk tegenover de H. Georgiuskerk. Hoewel zonder kerkgebouw, zal de pastorale zorg in de gemeenschap verzorgd worden vanuit parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen. Pastor Yves Mambueni Makiadi is veelvuldig actief voor het pastoraat in Heumen. De laatste viering in de H. Georgiuskerk is op zondag 22 november.

Herbestemming heeft plaatsgevonden in samenspraak met het bisdom en nauw betrokkenen in de plaatselijke gemeenschap. In de huidige katholieke kerk en sacristie/vergaderruimte zullen appartementen voor senioren en starters gerealiseerd worden.

Bestuur Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen.

Afscheid pastor Aloys van Velthoven

Per 1 juli 2019 is Aloys van Velthoven officieel vertrokken uit de parochie De twaalf Apostelen. Omdat het vertrek op een later tijdstip zou zijn was de afscheidsviering al gepland op zondag 25 augustus 2019. Dit hebben we uitgebreid gevierd met de parochianen van Balgoij, Nederasselt, Overasselt en Heumen. Ook de gildes van Heumen, Overasselt en Nederasselt waren uitgenodigd om aan dit afscheid deel te nemen. De viering vond plaats in de H.Antonius Abt kerk van Overasselt. Een werkgroep uit de vier geloofsgemeenschappen, waarin Pastor Aloys de eerst aanspreekbare pastor was hadden de viering voorbereid en de afscheidsreceptie.

Aloys was de voorganger en samen met zijn collega priesters, diaken en pastorale werkers deden zij gezamenlijk de viering. De lectoren kwamen uit Heumen en Balgoij en de misdienaars uit Nederasselt en Overasselt. Zo waren alle vier de geloofsgemeenschappen in deze viering vertegenwoordigd. Het samengestelde koor uit de 4 geloofsgemeenschappen o.l.v. Fred Weijers en Ilja van Luijk heeft de viering prachtig muzikaal verzorgd. De kerk van Overasselt was door een groep vrijwilligers samen met de kosters mooi versierd en van veel extra zitplaatsen voorzien. Alle voorzieningen waren getroffen en er heeft een mooie sfeervolle eucharistie plaats gevonden met enkele toespraken aan het einde door een parochiaan en Martin Claes. Daarna vertelde Aloys zijn ervaringen vanaf dat hij in 2001 stage kwam lopen in de Maaskant parochie, zijn weg naar zijn  priesterwijding in 2008 en sinds 2010 als pastor in de Parochie De Twaalf Apostelen samen met zijn collega teamgenoten. Het is een erg druk bezochte viering geweest.

Lees meer: Afscheid pastor Aloys van Velthoven