Vanaf heden kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen: Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen: Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik: Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna: Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij: Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt: Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt: Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen: Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg: Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen: Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen: Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik: Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Start Geloven Nú 2020-2021

Afgelopen jaar hebben we in Wijchen voor de tweede keer een goed bezochte cyclus aangeboden van Geloven Nú. Na de zomer hopen we - met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen - verder te gaan met twee maandelijkse gespreksgroepen op donderdagochtend en donderdagmiddag. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift gaan we met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. Jouw eigen verhaal mag daarbij verteld en gehoord worden. Geloven Nu is een methode waarbij ook ruimte is voor vragen en twijfels en antwoorden niet op voorhand gegeven worden. Juist vanwege de laagdrempeligheid heerst er vaak een ongedwongen sfeer en wordt er ook veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep. De bijeenkomsten vinden plaats op het Parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch.

De groepen vinden in 2020-2021 plaats in het Parochiecentrum op:

  • Donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur (maximaal 7 deelnemers)
  • Donderdagmiddag van 14.15 – 16.00 uur (maximaal 7 deelnemers)

De datums zijn 10 september, 8 oktober, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 9 april.

Op maandagavond 9 november en donderdagavond 6 mei wordt er daarnaast een filmavond aangeboden voor beide groepen samen. Na de film is er gelegenheid voor uitwisseling en gezellige ontmoeting. De film begint telkens om 19.30 uur.

Informatie en aanmelding bij voorkeur vóór 1 september bij Andreas, via e-mail: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch: 06-48256940.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geef bij opgave aan of je kiest voor de morgen- of middaggroep en vermeld behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van harte welkom!