Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Start Geloven Nú 2020-2021

Afgelopen jaar hebben we in Wijchen voor de tweede keer een goed bezochte cyclus aangeboden van Geloven Nú. Na de zomer hopen we - met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen - verder te gaan met twee maandelijkse gespreksgroepen op donderdagochtend en donderdagmiddag. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift gaan we met elkaar in gesprek over geloven in onze tijd. Jouw eigen verhaal mag daarbij verteld en gehoord worden. Geloven Nu is een methode waarbij ook ruimte is voor vragen en twijfels en antwoorden niet op voorhand gegeven worden. Juist vanwege de laagdrempeligheid heerst er vaak een ongedwongen sfeer en wordt er ook veel gelachen. Vanzelfsprekend maken we met elkaar afspraken over de veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep. De bijeenkomsten vinden plaats op het Parochiecentrum in Wijchen en worden begeleid door pastor Andreas Inderwisch.

De groepen vinden in 2020-2021 plaats in het Parochiecentrum op:

  • Donderdagochtend van 10.15 – 12.00 uur (maximaal 7 deelnemers)
  • Donderdagmiddag van 14.15 – 16.00 uur (maximaal 7 deelnemers)

De datums zijn 10 september, 8 oktober, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 9 april.

Op maandagavond 9 november en donderdagavond 6 mei wordt er daarnaast een filmavond aangeboden voor beide groepen samen. Na de film is er gelegenheid voor uitwisseling en gezellige ontmoeting. De film begint telkens om 19.30 uur.

Informatie en aanmelding bij voorkeur vóór 1 september bij Andreas, via e-mail: andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl of telefonisch: 06-48256940.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geef bij opgave aan of je kiest voor de morgen- of middaggroep en vermeld behalve je naam ook even je leeftijd, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Van harte welkom!