Vieringen tot 01 juni

De Nederlandse bisschoppen hebben met pijn in het hart besloten om de beperkende maatregelen mbt publieke vieringen te verlengen tot en met zondag 31 mei. Het betekent dat er ook in onze parochie geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Een ongekende onderbreking in het ritme van vieren in onze parochie.

De vieringen in de Antonius Abtkerk te Wijchen zijn niet publiek toegankelijk. Wel zullen we via de vaste camera en het Youtube kanaal parochianen in staat stellen mee te kijken en te bidden.

Zondagen en speciale vieringen: 

Zondag 10 mei 11.00 uur Yves Mambueni / Jack Steeghs
Zondag 17 mei 11.00 uur Yves Mambueni / Hennie Witsiers
Hemelvaartsdag 21 mei 11.00 uur Martin Claes / Andreas Inderwisch
Zondag 24 mei 11.00 uur Martin Claes / Hennie Witsiers
Eerste Pinksterdag 31 mei 11.00 uur Gehele pastoresteam
Tweede Pinksterdag 01 juni 11.00 uur Martin Claes

Weekdagen: 

Maandag   19.00 uur Martin Claes
Dinsdag   09.00 uur Martin Claes
Woensdag   09.00 uur Martin Claes
Donderdag   09.00 uur Martin Claes / Andreas Inderwisch