Alle vieringen tot en met zondag 31 mei afgelast in hele parochie

Helaas hebben we naar aanleiding van de Corona problematiek moeten besluiten om alle vieringen in onze parochie in het weekend en doordeweeks met onmiddellijke ingang af te gelasten.
Deze maatregel geldt t/m zondag 31 mei. U kunt via deze link meer informatie hierover krijgen. 
Ook de vieringen rondom Palmzondag, de Goede Week en Pasen komen als gevolg hiervan te vervallen.
Volg deze link voor meer informatie hierover.

Alle andere catechetische activiteiten i.v.m. jeugd worden eveneens afgelast, evenals de bijeenkomst voor ouderen in het inloopmorgen op dinsdagochtend in het parochiecentrum te Wijchen. De ouderenviering in de Meander is opgeschort voor dezelfde periode.

Uitvaarten en huwelijken

  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
  • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

Pastoor Martin Claes.


Vieringen Palmzondag, Goede Week en Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben met pijn in het hart besloten om de beperkende maatregelen mbt publieke vieringen te verlengen tot en met zondag 31 mei. Het betekent dat er ook in onze parochie geen publieke vieringen zullen plaatsvinden met Palmzondag, Goede Week en Pasen. Een ongekende onderbreking in het ritme van vieren in onze parochie.

Omdat we er als pastoresteam aan hechten dat we zeker in deze tijden waarin we onze kwetsbaarheid ervaren gezamenlijk bidden, zullen we in de kleine besloten kring van het pastoresteam Palmzondag, Witte Donderdag, kruisweg op Goede Vrijdag, de paaswake, Paaszondag vieren. We weten ons dan met name verbonden met onze parochianen en bidden en vieren namens hen die niet in staat zijn er fysiek bij aanwezig te zijn. Deze vieringen in de Antonius Abtkerk te Wijchen zijn niet publiek toegankelijk. Wel zullen we via de vaste camera en het Youtube kanaal parochianen in staat stellen mee te kijken en te bidden.

Op Palmzondag worden palmtakjes gezegend. Deze zullen in de Goede Week onder de geloofsgemeenschappen worden verdeeld en uitgedeeld.

We hopen op deze wijze het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer op een waardige manier te kunnen vieren, die aan ons allen de kracht geeft om deze onzekere tijd te doorstaan.

Martin Claes

Tijden: 

Palmzondag 5 april 11.00 uur
Witte Donderdag 9 april 19.00 uur
Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur
Paaswake 11 april 20.30 uur
Paaszondag 12 april 11.00 uur