Maatregelen coronavirus in parochie De Twaalf Apostelen

Maandag 23 maart zijn maatregelen rondom het coronavirus verder aangescherpt door de Nederlandse overheid. Dat heeft ook consequenties voor de activiteiten en bijeenkomsten in onze parochie. Onderstaand afspraken die hieromtrent  gemaakt zijn.

Afspraken

  • Helaas hebben we naar aanleiding van de Corona problematiek moeten besluiten om alle vieringen in onze parochie in het weekend met onmiddellijke ingang af te gelasten. Deze maatregel geldt t/m zondag 31 mei.
  • Iedere zondag zal er via het YouTube kanaal om 11.00 uur een viering (zonder kerkgangers) vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen worden uitgezonden. Tevens zullen de vieringen in de Goede Week en met Pasen worden uitgezonden via hetzelfde kanaal. Daarnaast wordt ook bekeken of de doordeweekse vieringen worden uitgezonden.
  • Het Parochiecentrum, Oosterweg 4 is vanaf maandag 16 maart tot en met zondag 31 mei 2020 gesloten. Op de woensdagochtenden is het parochiecentrum telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur.
  • Voor noodgevallen kan uiteraard de parochietelefoon gebeld worden: 06-13934368.
  • Alle catechetische bijeenkomsten (Eerste Communie en Vormsel) en geloofsgesprekken zijn afgelast tot en met zondag 31 mei 2020.
  • De doopvieringen worden afgelast, de uitvaarten zullen in beperkte kring plaatsvinden.
  • De doordeweekse vieringen zijn per 23 maart ook afgelast.
  • De verschillende koffiedrink momenten in de parochie worden tot en met zondag 31 mei 2020 afgelast.

Uitvaarten en huwelijken

  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
  • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

 Bestuur en pastoresteam parochie De Twaalf Apostelen.