Zegening palmtakjes op Palmzondag

Op Palmzondag worden tijdens de viering van 11.00 uur in de Antonius Abt kerk te Wijchen de palmtakjes gezegend voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. In de Goede Week vanaf Palmzondag ná 13.00 uur kunt u in de Mariakapel aldaar een gezegend palmtakje meenemen.

De viering niet toegankelijk voor kerkgangers, maar is wel te volgen via YouTube.

In de geloofsgemeenschappen in Overasselt, Heumen, Nederasselt, Balgoij zal de kerk op Palmzondag geopend zijn voor gebed. Dan is er ook de mogelijkheid om een gezegend palmtakje mee te nemen.

Het Pastoresteam

Afscheid pastor Aloys van Velthoven

Per 1 juli 2019 is Aloys van Velthoven officieel vertrokken uit de parochie De twaalf Apostelen. Omdat het vertrek op een later tijdstip zou zijn was de afscheidsviering al gepland op zondag 25 augustus 2019. Dit hebben we uitgebreid gevierd met de parochianen van Balgoij, Nederasselt, Overasselt en Heumen. Ook de gildes van Heumen, Overasselt en Nederasselt waren uitgenodigd om aan dit afscheid deel te nemen. De viering vond plaats in de H.Antonius Abt kerk van Overasselt. Een werkgroep uit de vier geloofsgemeenschappen, waarin Pastor Aloys de eerst aanspreekbare pastor was hadden de viering voorbereid en de afscheidsreceptie.

Aloys was de voorganger en samen met zijn collega priesters, diaken en pastorale werkers deden zij gezamenlijk de viering. De lectoren kwamen uit Heumen en Balgoij en de misdienaars uit Nederasselt en Overasselt. Zo waren alle vier de geloofsgemeenschappen in deze viering vertegenwoordigd. Het samengestelde koor uit de 4 geloofsgemeenschappen o.l.v. Fred Weijers en Ilja van Luijk heeft de viering prachtig muzikaal verzorgd. De kerk van Overasselt was door een groep vrijwilligers samen met de kosters mooi versierd en van veel extra zitplaatsen voorzien. Alle voorzieningen waren getroffen en er heeft een mooie sfeervolle eucharistie plaats gevonden met enkele toespraken aan het einde door een parochiaan en Martin Claes. Daarna vertelde Aloys zijn ervaringen vanaf dat hij in 2001 stage kwam lopen in de Maaskant parochie, zijn weg naar zijn  priesterwijding in 2008 en sinds 2010 als pastor in de Parochie De Twaalf Apostelen samen met zijn collega teamgenoten. Het is een erg druk bezochte viering geweest.

Na de viering werd Aloys overvendeld door de vaandeldrager van het gilde van Nederasselt en de vendeliers van het gilde van Heumen gaven een vendel demonstratie. Daarna vertrokken we in optocht naar het verenigingsgebouw met voorop het gilde van Overasselt. Aangekomen in het verenigingsgebouw was er koffie of thee met een petit-four. In een overvolle zaal met mensen werd Aloys door de ceremoniemeester uitgenodigd op het podium te komen. Allereerst werd door de voorzitster van de contactraad een vriendenboek aangeboden van de parochianen uit Overasselt. De werkgroep had een mogelijkheid gecreëerd, zodat parochianen een bijdrage  konden geven voor een gezamenlijk afscheidscadeau. Er was geïnformeerd bij Aloys of hij soms een wens had voor een afscheidscadeau. Een herinnering aan de vier dorpen zou hij zeer waarderen. Het is een schilderij geworden waarin vier elementen in een verbinding met elkaar staan afgebeeld. De altaar tempel op het kerkhof van Overasselt, het beeld “tempel van het gezin” bij de kerk van Heumen, de molen in Nederasselt en de oude toren in Balgoij met op de achtergrond de dijk als verbinding met elkaar. Omdat er nog een flink bedrag over was is er in overleg met de congregatie van Aloys besloten hem een e-bike te geven. Een extra ondersteuning in zijn nieuwe werkomgeving met heuvels en dalen zal  goed van pas komen. Daarna begon de afscheidsreceptie van de vele aanwezigen die hem nog een woord van dank en een hand wilden geven. Een mooie dag om op terug te kijken.

Wij wensen Aloys van Velthoven veel succes met zijn werk in Brakkestein en de parochie van Groesbeek.