Bisdom nieuwsbrief december

De nieuwsbrief van het bisdom ’s-Hertogenbosch, jaargang 6, nummer 11 is verschenen. Deze kan hier gelezen worden. Voor een volledig overzicht van de afgelopen jaargangen kunt u deze pagina raadplegen.