Nieuwe gedelegeerden Bisdom Den Bosch

Broeders en zusters,

Het is mij een genoegen de namen van twee nieuwe gedelegeerden voor ons bisdom bekend te kunnen maken.

Het gaat allereerst om mevrouw Manon v.d. Broek, pastoraal werkster in de parochie Heilige Oda. Zij is vanaf 15 juli de nieuwe gedelegeerde voor familiepastoraat.

Ook diaken Hans van Bemmel ofm is bereid om gedelegeerde te worden. Vanaf 15 juli is hij de nieuwe gedelegeerde voor de religieuzen binnen ons bisdom.

Helaas is het nog niet gelukt om een gedelegeerde voor het katholiek onderwijs te vinden. Na de zomertijd zullen wij onze speurtocht voortzetten.

Voor nu wens ik u een mooie en ontspannende zomer toe.

In Christus verbonden,

Gerard De Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch