Nieuwe waarnemend deken Druten-Wijchen

Beste pastores en bestuursleden,

Met ingang van 1 juni 2017 zal mgr. Mutsaerts benoemd worden als waarnemend deken van het dekenaat Druten-Wijchen. Hiermee voorziet de bisschop van ’s-Hertogenbosch in de vacature die ontstaat vanwege het vertrek van mij naar het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ik wens alle priesters, diakens, pastoraal werkers en alle bestuursleden van de parochies alle goeds en een goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Ron van den Hout,

Waarnemend deken Druten-Wijchen

Vicaris-generaal bisdom ‘s-Hertogenbosch