Nieuwe pastor: Yves Mambueni Makiadi

 Ik ben pater Yves Mambueni Makiadi en ik behoor tot de congregatie van de Comboni Missionarissen van het Hart van Jezus (MCCJ). Dit is een missionaire en religieuze familie van priesters, broeders, zusters en leken die in 1867 werd gesticht door Saint Daniel Comboni. Hij was een Italiaanse priester die verliefd werd op Afrika en het Afrikaanse volk en sindsdien heeft besloten zijn prachtige Italië met al haar comfort te verlaten om zijn leven te wijden aan de evangelisatie van Afrika. Zijn motto was "Afrika redden met Afrika", wat betekent dat de Afrikanen moeten helpen om hun eigen broeders en zusters te evangeliseren.

Ik ben op 10 augustus 2008 priester gewijd. Na mijn missionaire ervaringen in Congo, Peru, de Filippijnen, Hong Kong en Macao, vroeg ik in 2015 toestemming aan mijn oversten voor een studietijd. Ik wilde mezelf ‘updaten’. Dit studieplan bracht me naar Nederland. Ik werd toegelaten aan de Radboud Universiteit voor een driejarige masteropleiding in theologie en pastorale studies.
Als onderdeel van mijn professionele specialisatie in pastorale studies heb ik stage gelopen (van januari tot juni 2018) bij de Maria Geboortekerk in Nijmegen en gewerkt met een project over "het verwelkomen en de volledige integratie van buitenlanders en bezoekers in de lokale gemeenschap van de Maria Geboortekerk". Dit project had als doel om meer inzicht te krijgen in (katholieke) buitenlanders en bezoekers die in onze omgeving komen, een omgeving gekenmerkt door een toenemende secularisatie. Vervolgens moesten er concrete elementen van beleidsvorming geformuleerd worden, die de integratie van buitenlanders in onze lokale kerkgemeenschap mogelijk maken. Hierdoor zou het uiteindelijke doel bereikt moeten worden, dat de kerkgemeenschap geholpen wordt met het bevorderen en ten volle beleven van de katholieke dimensie van onze kerk. Deze dimensie wordt gedefinieerd door het Tweede Vaticaans Concilie als "Volk van God van het Nieuwe Verbond" (Lumen Gentium 9.) Dat betekent een plaatselijke gemeenschap die openstaat voor mensen uit alle talen, stammen en naties (Mt.28: 16-20).

Aan het einde van mijn studie, dankzij de aanmoediging van mijn broeders en zusters van de Maria Geboortekerk en hun gebed, stond er een deur open voor de mogelijkheid om in Nederland te blijven en als priester te dienen in het bisdom van 's-Hertogenbosch. Na mijn persoonlijke ontmoetingen en dialoog met Mgr. Gerard de Korte en in overeenstemming met mijn congregatie, werd ik officieel verwelkomd door bisschop de Korte, die mij de gelegenheid gaf om mijn christelijk geloof te delen en Gods volk te dienen als een priester in dit deel van de wereld;

Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen is waar ik nu ben toegewezen om mijn missie te beginnen. Ik dank God voor mijn zendingsroeping en ik wens, samen met andere leden van het pastoraal team en de verschillende geloofsgemeenschappen die onze parochie De Twaalf Apostelen vormen, samen op deze geloofsreis (journey of faith) te gaan en het Koninkrijk van God onder ons en in onze relatie met elkaar aanwezig te maken.

Pastor Yves Mambueni Makiadi.

 

Lees ook: Mededeling rondom de samenstelling van het pastoresteam - weekendvieringen 26-27 januari

Bisdom nieuwsbrief december

De nieuwsbrief van het bisdom ’s-Hertogenbosch, jaargang 6, nummer 11 is verschenen. Deze kan hier gelezen worden. Voor een volledig overzicht van de afgelopen jaargangen kunt u deze pagina raadplegen.

Mededeling rondom de samenstelling van het pastoresteam tijdens de weekendvieringen van 26 en 27 januari 2019

Rondom de samenstelling van het pastoresteam in de nabije toekomst zijn enkele wijzigingen te melden:

Pastor Aloys van Velthoven heeft op verzoek van zijn congregatie per 1 maart de taak aanvaard om rector te worden van de Sacramentskapel van het klooster Brakkenstein te Nijmegen.
Daartoe zal hij per 1 maart verhuizen naar Nijmegen en vanaf 1 maart tot 1 september voor 50% in onze parochie werkzaam zijn.
Per 1 september zal pastor Aloys na 15 jaar zijn taken voor onze parochie beëindigen.

Per 1 maart zal Pater Yves Mambueni Makiadi MCCJ voltijds in onze parochie worden benoemd en gaan wonen in de pastorie te Overasselt.
Pater Yves zal vanaf 1 maart tot september worden geïntroduceerd door Pastor Aloys in het pastoraat rondom de dorpen Overasselt, Nederasselt, Balgoij en Heumen.
Pater Yves is afkomstig uit Democratische Republiek Congo en werd als priester-missionaris opgeleid in Peru en Democratische Republiek Congo.
Hij werkte in parochies in Peru, Filipijnen, China (Hong Kong en Macao) en de laatste jaren in Nijmegen.

We danken pastor Aloys voor zijn grote inzet en inbreng in het pastoraat van onze parochie en wensen hem een goede toekomst in Nijmegen toe.
We danken pater Yves voor zijn bereidheid om zijn missionaire ervaring met ons te delen en om deel te gaan uitmaken van ons pastoresteam en van onze parochiegemeenschap.
We wensen beiden een alle zegen en goeds voor de toekomst!

Martin Claes.


Lees ook: Nieuwe pastor: Yves Mambueni Makiadi