Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Communicatie

Parochie De Twaalf Apostelen

Beleidsplan

Het beleidsplan wat is opgesteld, kunt u via deze link downloaden.

Apostelbode

Tien keer per jaar brengt Parochie De Twaalf Apostelen de Apostelbode uit. Deze nieuwsbrief is zowel digitaal als op papier beschikbaar en informeert u over recente en komende activiteiten en kerkvieringen. De meest recente editie kunt u raadplegen door deze link te volgen. Om eerdere Apostelbodes terug te lezen kunt u via deze link het archief raadplegen.

Jaarverslag Diaconaal Beraad

Het Diaconaal beraad werd opgericht op 23 oktober 2008. Het vormt een samenwerking van de Werkgroep Alleenstaande vrouwen, Werkgroep Kerstactie, Werkgroep Inloopmorgen, Werkgroep Missie en Ontwikkeling en Vrede en Werkgroep Vastenactie. Jaarlijks brengen zij verslag uit met een terugblik op het voorgaande jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Het meest recente jaarverslag, over 2016, kunt u hier lezen.

 

Bisdom van 's-Hertogenbosch

Nieuwsbrief

Maandelijks geeft het Bisdom een nieuwsbrief uit. U kunt de meest recente, als ook voorgaande nieuwsbrieven raadplegen via deze link. De nieuwsbrief verschijnt elf maal per jaar en wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Jaarplanning

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van het Bisdom kunt u deze jaarplanning raadplegen. Hierin is een overzicht opgenomen van alle data met geplande activiteiten. Het is een overzicht onder voorbehoud; er kunnen nog veranderingen plaatsvinden.