Alle vieringen tot en met zondag 31 mei afgelast in hele parochie

Helaas hebben we naar aanleiding van de Corona problematiek moeten besluiten om alle vieringen in onze parochie in het weekend en doordeweeks met onmiddellijke ingang af te gelasten.
Deze maatregel geldt t/m zondag 31 mei. U kunt via deze link meer informatie hierover krijgen. 
Ook de vieringen rondom Palmzondag, de Goede Week en Pasen komen als gevolg hiervan te vervallen.
Volg deze link voor meer informatie hierover.

Alle andere catechetische activiteiten i.v.m. jeugd worden eveneens afgelast, evenals de bijeenkomst voor ouderen in het inloopmorgen op dinsdagochtend in het parochiecentrum te Wijchen. De ouderenviering in de Meander is opgeschort voor dezelfde periode.

Uitvaarten en huwelijken

  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
  • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

Pastoor Martin Claes.


Communicatie

Parochie De Twaalf Apostelen

Beleidsplan

Het beleidsplan wat is opgesteld, kunt u via deze link downloaden.

Apostelbode

Tien keer per jaar brengt Parochie De Twaalf Apostelen de Apostelbode uit. Deze nieuwsbrief is zowel digitaal als op papier beschikbaar en informeert u over recente en komende activiteiten en kerkvieringen. De meest recente editie kunt u raadplegen door deze link te volgen. Om eerdere Apostelbodes terug te lezen kunt u via deze link het archief raadplegen.

Jaarverslag Diaconaal Beraad

Het Diaconaal beraad werd opgericht op 23 oktober 2008. Het vormt een samenwerking van de Werkgroep Alleenstaande vrouwen, Werkgroep Kerstactie, Werkgroep Inloopmorgen, Werkgroep Missie en Ontwikkeling en Vrede en Werkgroep Vastenactie. Jaarlijks brengen zij verslag uit met een terugblik op het voorgaande jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Het meest recente jaarverslag, over 2016, kunt u hier lezen.

 

Bisdom van 's-Hertogenbosch

Nieuwsbrief

Maandelijks geeft het Bisdom een nieuwsbrief uit. U kunt de meest recente, als ook voorgaande nieuwsbrieven raadplegen via deze link. De nieuwsbrief verschijnt elf maal per jaar en wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Jaarplanning

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van het Bisdom kunt u deze jaarplanning raadplegen. Hierin is een overzicht opgenomen van alle data met geplande activiteiten. Het is een overzicht onder voorbehoud; er kunnen nog veranderingen plaatsvinden.