Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Communicatie

Parochie De Twaalf Apostelen

Beleidsplan

Het beleidsplan wat is opgesteld, kunt u via deze link downloaden.

Apostelbode

Tien keer per jaar brengt Parochie De Twaalf Apostelen de Apostelbode uit. Deze nieuwsbrief is zowel digitaal als op papier beschikbaar en informeert u over recente en komende activiteiten en kerkvieringen. De meest recente editie kunt u raadplegen door deze link te volgen. Om eerdere Apostelbodes terug te lezen kunt u via deze link het archief raadplegen.

Jaarverslag Diaconaal Beraad

Het Diaconaal beraad werd opgericht op 23 oktober 2008. Het vormt een samenwerking van de Werkgroep Alleenstaande vrouwen, Werkgroep Kerstactie, Werkgroep Inloopmorgen, Werkgroep Missie en Ontwikkeling en Vrede en Werkgroep Vastenactie. Jaarlijks brengen zij verslag uit met een terugblik op het voorgaande jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Het meest recente jaarverslag, over 2016, kunt u hier lezen.

 

Bisdom van 's-Hertogenbosch

Nieuwsbrief

Maandelijks geeft het Bisdom een nieuwsbrief uit. U kunt de meest recente, als ook voorgaande nieuwsbrieven raadplegen via deze link. De nieuwsbrief verschijnt elf maal per jaar en wordt gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.

Jaarplanning

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van het Bisdom kunt u deze jaarplanning raadplegen. Hierin is een overzicht opgenomen van alle data met geplande activiteiten. Het is een overzicht onder voorbehoud; er kunnen nog veranderingen plaatsvinden.