Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de parochie gelden ook regels voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG). De parochie heeft meerdere administraties van persoonsgegevens. Denk daarbij aan de ledenadministratie, waarin van alle parochianen in- en uitschrijvingen worden bijgehouden. Deze gegevens zijn opgeslagen in een systeem waarin alleen gekwalificeerde personen met een  inlogcode toegang toe hebben.

De parochie beschikt ook over huwelijk-, doop-, vormsel- en overlijdensregisters. Deze gegevens zijn opgeslagen in een brandvrije kluis en kunnen alleen via een schriftelijke aanvraag via het secretariaat van de parochie ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast beschikken de contactraden over vrijwilligerslijsten met alle gegevens van de vrijwilligers en hun werkzaamheid in werkgroepen. De contactraden houden deze lijsten bij en communiceren die eenmaal per jaar met Theo en Tonny van der Weegen op het parochiecentrum, die daar een parochiebrede lijst van maken met een uitsplitsing per geloofsgemeenschap. Zij voeren deze taak in overleg met het parochiebestuur uit. Met deze gegevens wordt jaarlijks bepaald welk budget per geloofsgemeenschap beschikbaar is voor een vrijwilligersactiviteit. Voor vrijwilligers die in meer dan een geloofsgemeenschap actief zijn gaat de vrijwilligersbijdrage toch maar naar één contactraad. De contactraden moeten de vrijwilligerslijsten op een beveiligde plaats bewaren (denk aan computer met wachtwoord, bestand met wachtwoord).

Via kerkelijk Nederland worden richtlijnen en handleidingen opgesteld voor het veilig  gebruik en omgaan met persoonsgegevens. Deze handleidingen staan op de website.

Als een parochiaan zijn gegevens uit een van de systemen wil laten halen kan een schriftelijk verzoek naar het secretariaat van de parochie gestuurd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan geheime telefoonnummers of e-mailadressen.

Als er voor de uitoefening van uw taak onduidelijkheden zijn over te volgen procedures zoals beschreven in de Praktische Handleiding AVG op de website, stel u vragen dan schriftelijk aan het secretariaat van de parochie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Begraafplaatsadministratie
1. De parochie houdt een register bij in de vorm van het ‘Nabestaandenbestand grafrechten’, zoals bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.
2. Persoonsgegevens van nabestaanden en/of contactpersonen voor de registratie van grafrechten worden verwerkt, zoals omschreven in Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.
3. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Zorgvuldige en integere omgang met gegevens en/of foto’s van overleden vraagt niettemin om overleg met de nabestaanden.
4. Indien contactpersonen in het ‘Nabestaandenbestand grafrechten’ zelf niet geregistreerd staan als lid van de R.-K. Kerk, ontvangen zij op het moment dat zij de contactgegevens aan de parochie verstrekken van de parochie een privacyverklaring.
5. Als een parochie de begraafplaatsadministratie heeft uitbesteed aan een administratiekantoor, dient de parochie een verwerkingsovereenkomst met deze derde partij te sluiten.

Parochiebestuur Parochie De Twaalf Apostelen.