Vanaf heden kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen: Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen: Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik: Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna: Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij: Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt: Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt: Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen: Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg: Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen: Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen: Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik: Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Oma's vriendin

Er leven daar duizenden mensen uit allerlei landen en culturen, anders samen dan gewoon thuis, en dat al meer dan honderdvijftig jaar. Je treft er met name hen die er in hun leven meer weet van hebben, dat een mens kwetsbaar is, ieder op een eigen manier. Het gaat daar niet om geld  en macht. Voorrang krijgen er wie ziek zijn, oud of anders beperkt. Mensen worden er stil, alleen en samen. Je kunt iemand die er niet is geweest of alleen de buitenkant zag niet kwalijk nemen, dat hij of zij het niet begrijpt. Ook degenen die deze bijzondere plaats soms vele malen bezoeken kunnen het zelf niet onder woorden brengen. Maar er is daar iets, er gebeurt iets met je, in Lourdes.


Als oma soms moe is
en zich zorgen maakt
over wie haar zo lief zijn,
dan praat ze heel onbewaakt
met haar vriendin.
Ze vertelt haar alles, alle pijn, alle vreugde.
Zo krijt ze vanzelf nieuwe zin.


Bij haar, daar opent zich de bron,
dat plekje van waarheid van binnen,
waar alle verlangen, vrezen en danken woont,
waar alles nieuw kan beginnen.


Oma’s vriendin heb ik nooit gezien.
Ze zegt dat zij ook van mij houdt,
-en van ieder mensen bovendien-
dat ze lief is en o zo vertrouwd,
die geheime vriendin:
“Vertel haar gerust al je zorgen, je pijn en plezier.
Dan krijg je vanzelf weer zin.”


In dat heilige plekje bij haar
ga je ieder heel stil een voor een,
voetje voor voetje en toch samen
met haar door al je tranen heen,
als raakte ze je aan met een lief vertrouwen
dat bevrijdt en adem geeft voor je reis.
Voor oma is zij de liefste alle vrouwen
-en oma is wijs.


Bij haar, daar opent zich de bron,
dat plekje van waarheid van binnen,
waar alle verlangen, vrezen en danken woont,
waar alles nieuw kan beginnen.


Ga maar de bergen in
en volg de velen die zoeken als jij.
Je hoeft niets te geloven, begin
maar. Over stiltetapijt gaat de rij,
gaat de reis.
Voor oma is jij de liefste aller vrouwen, en oma is wijs


Diaken Hennie Witsiers

Dank u wel

Lieve mensen,

Het wordt u misschien niet vaak genoeg vertelt maar dank u wel dat u er bent. U heeft een verschil gemaakt zonder dat u dit zelf misschien doorhad. Op het moment dat u langzamer ging rijden omdat er een oudere vrouw voor u liep. Toen u iemand voor liet gaan bij de kassa en wanneer u die mevrouw voor u erop wees dat het witte labeltje van haar T-shirt zichtbaar was. Dank u wel dat u gedacht heeft aan diegene die ziek was. Dat u eerder opgestaan bent om boodschappen te doen voor u gezin. Dank u wel dat u in de late uren uw kind getroost heeft omdat het niet kon slapen van verdriet.

Er zijn zoveel kleine dingen die u op een dag doet wat zo vanzelfsprekend lijkt dat het niet meer bijzonder is. Het is wel degelijk bijzonder! Het is liefhebben! Het is zien dat ieder mens je naaste is. Geloven in elkaar en in de liefde is het belangrijkste wat er is! Ik wil u vragen om het geloof in elkaar te delen, zoals Jezus ons dat voordeed. U weet toch dat wij de gehele aarde gekregen hebben om samen gemeenschap te zijn? De gemeenschap bestaat niet alleen binnen de kerkmuren. God weet wat het is om mens te zijn en in Jezus’ leven en lijden ligt een voorbeeld voor ons om elkaar lief te hebben. In Jezus zien wij hoe God zijn armen naar ons uitstrekt. Ik hoop ten zeerste dat u ook uw armen uitstrekt en zo de liefde door kunt geven.

Uw armen uitstrekken naar de ander vanuit liefde, maakt ieder klein gebaar groots. Daar waar wij in liefde samenkomen is God. “Heb u naaste lief als uzelf, er is geen gebod belangrijker dan deze”, lezen we in de Bijbel. Alle regeltjes en wetten die er zijn mogen een hulpstuk zijn om de liefde naar elkaar te kunnen uitdragen. Ik hoop dat u erop mag vertrouwen dat de liefde die in u woont het belangrijkste is wat u bij u draagt!

In liefde verbonden,
Pastor Marieke.

We vliegen

De wachtrijen op Schiphol zullen weer lang zijn.

We vliegen!

Paus Johannes Paulus I schreef: ‘Beminnen is: er met je hart op uittrekken en naar het voorwerp van je liefde snellen’. En Thomas van Kempen zei: ‘wie liefhebt currit, volat leatatur, wie liefheeft rent vliegt en is blij’.

Wij vliegen! Omdat we houden van de zon. Omdat we verliefd zijn op dat hagelwitte strand. Omdat we verlangen naar de rust.
Dit alles mag dan komen in plaats van de regenbuien in Nederland, het asfalt en de grijze kantoorgebouwen, de hectiek va het leven van alledag, van het alsmaar druk, druk, druk, de stress.

We vliegen!
En het wordt ons gegund!

Paus Johannes Paulus I schreef: God beminnen is er met jouw hart op reis gaan naar God.
En daarvoor hoef je niet op Schiphol in de rij voor de douane te gaan staan, paspoort in de hand.

Maar toch…. De wachtrijen op Schiphol zullen weer lang zijn.

Maar misschien, als je op jouw vakantiebestemming terecht bent gekomen, en je wandelt door het kustdorp waar je hotel staat, dan zie je misschien een kerk staan. Zo één met open deuren. En misschien slenter je dan wel even binnen, een stuk koelte zoekend op een snikhete zomerdag immers, sta er dan niet verstelt van dat je er een oude bekende tegenkomt.
‘God, ben jij ook hier?’

Want liefde is: er met je hart op uittrekken en naar het voorwerp van jouw liefde snellen.
En God…. Hij rent op jouw af. Hij vliegt naar jou toe, omhelst je en is blij. Sterker nog, Hij is zielsgelukkig. Omdat jij in zijn buurt hebt. De mens van wie Hij zielsveel houdt.

Beeldmeditatie: Moeder Gods van het teken/Orante Moeder Gods

Een biddende Maria met opgeheven handen,
terwijl het Kind als een medaillon op haar borst verschijnt.
Dit is het teken van de speciale bescherming van Maria.

Met dit icoontje (door mij geschilderd onder de deskundige leiding van zuster Delian van het iconenatelier van de zusters van Liefde te Moergestel) wil ik aan het begin van een nieuw werkjaar mijn goede wensen aan u doorgeven. Vrede en alle goeds!

Pastor Annemarie Gooiker.

Geknakt

Zaterdagmiddag in de stad. Een man loopt op de markt en bedenkt dat hij nog een bloemetje mee wil nemen voor zijn vrouw. Hij koopt een bosje bloemen en wringt zich door de drukke winkelstraat naar de plaats waar zijn auto staat. In de drukke straat loopt iemand tegen hem aan. De bloemen overleven de botsing en zien en nog goed uit gelukkig.
Maar de nieuwe eigenaar van de bloemen ziet niet dat er één bloem is geknakt en op de grond is gevallen. De prachtige bloem ligt in de goot. Hoe lang zal het duren voordat deze wordt vertrapt onder de schoenen van het winkelende publiek? Maar dan ziet iemand anders de bloem liggen. Het gaat hem aan het hart, dat die mooie bloem in de goot ligt. Hij pakt hem op en steekt hem op zijn kraag. Zo wordt de bloem verplaatst van een verloren positie naar een erepositie.
Een mens kan zich soms voelen als een geknakte bloem. Op de grond gevallen. Alle mensen lopen aan je voorbij en zijn je, bewust of onbewust vergeten. Met anderen is het nog erger, ze zijn al in de goot beland. Voelen zich verloren en door de maatschappij miskent. Weer anderen zijn op het hart getrapt en voelen zich vertrapt. Er kunnen dingen gebeuren in je leven, die je kapot maken. Die er voor zorgen, dat je knakt, of dat je in de goot belandt. Dat geld waarschijnlijk voor meer mensen dan zo is in te schatten. Ze zien er aan de buitenkant nog mooi uit, net als die geknakte bloem. Maar ze hebben het contact met hun medemensen verloren. Ze worden niet begrepen of ze kunnen gewoon niet meer. Wie zal zich om hen bekommeren? Maar daar is Jezus. Hij raapt de bloem op, voordat deze wordt vertrapt en steekt hem op zijn kraag. Het gaat Jezus aan zijn hart, dat er mensen in de goot liggen en dreigen vertrapt te worden. Hij raapt niet alleen de mooie bloemen op, maar ook de lelijke. Want de lelijke zijn in zijn ogen ook mooi. Jezus wil iedereen uit de goot halen en een ereplaats geven. Want God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!!

Diaken Hennie Witsiers.