Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Uithouden en het licht koesteren

Volhouden en uithouden zijn woorden die geregeld klonken in het afgelopen jaar. Het was voor ons allen een uitzonderlijk jaar, waarin veel wat vanzelfsprekend was veranderde en een groot beroep op aanpassingsvermogen werd gedaan. Het vieren van kerstmis in kleine kring en het wegvallen van publieke vieringen op kerstavond zijn ingrepen in ons parochieleven die grote indruk hebben gemaakt. Teleurstelling, eenzaamheid, frustratie en onzekerheid klonken door in reacties. Er waren ook velen die hun veerkracht hebben getoond door van noden deugden te maken. Zo waren er verschillende kleinschalige creatieve initiatieven: de interactieve wandeling met het kerstverhaal, de wijze waarop kerststallen en versieringen in kerken zijn aangepast om een veilige openstelling van kerken mogelijk te maken tijdens de kerstdagen, muzikanten die op aangepaste wijze hun bijdragen hebben geleverd aan de kleinschalige vieringen en veel helpers die de viering van kerstmis ook dit jaar mogelijk te maken.

De taferelen van de kerststallen in onze kerken weerspiegelen de intimiteit van het zorgdragen voor de elementaire behoeften van samenlevende mensen. Jonge mensen als Maria en Jozef gaan op reis en zagen zich gedwongen om nieuw leven welkom te heten te midden van onzekere omstandigheden. De verhalen die rondom hun personen worden verteld zijn stuk voor stuk voorbeelden van creatieve veerkracht. Maria is meer dan eens verbaasd en ook bezorgd over wat haar overkomt en wat haar wordt aangekondigd. Jozef lijkt de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus niet alleen passief tot zich te nemen, maar hij zet zijn talenten in om, samen met zijn vrouw en kind, om op een constructieve wijze het licht in hun midden te koesteren.

In het jaar dat achter ons ligt, is veelvuldig een beroep gedaan op onze veerkracht en uithoudingsvermogen. Velen zijn moe en hebben moeten leven met verdriet en verlies. Begrijpelijk dat geregeld voelbaar is dat de rek er uit lijkt te zijn. Anderzijds, signalen van hoop maken dat we het kunnen uithouden en volhouden om in het volgend jaar hopelijk de overgang te gaan maken naar samenkomsten zoals we die gewend waren te houden in onze kerken.

Veel mensen hebben in het afgelopen jaar kaarsjes opgestoken bij Maria. Ook tijdens de afgelopen kerstdagen hebben veel mensen een bezoek gebracht aan de kerststal en iets van de hoop en de veerkracht van het gezin in Bethlehem kunnen proeven. Uithouden en het licht koesteren: een hele opgave die vooral ook een gezamenlijke opdracht is. Uithouden verwijst naar het voorzichtige beschouwen door Maria van wat het leven haar zou brengen. Het Licht koesteren verwijst naar de zorg die, gevoed door hoop, het levenspad van het jonge gezin zou gaan verlichten en duiden.

Als parochie koesteren we vele kleine lichtjes in het afgelopen jaar: mensen die elkaar hebben bijgestaan en er waren voor elkaar wanneer dat nodig was. We danken iedereen die heeft meegeholpen en heeft meegedacht: veerkracht die ons het nieuwe jaar zal indragen. Het tafereel van de kerststal zal ons ook in de eerste weken van het jaar van inspiratie blijven voorzien: de wijzen uit het Oosten herkennen het Licht in het alledaagse leven van een gezin. Onze ogen worden geopend door vreemdelingen en door wat vreemd is; we worden gevraagd onze levensweg als parochie te zoeken in bizarre omstandigheden.

Het wekt vertrouwen dat de reis van de Wijzen, hoewel onzeker, geleid werd door een ster. Dat ook wij de ster aan de hemel mogen ontdekken in het nieuwe jaar! Het Licht koesteren, het met elkaar uithouden en volhouden! Aan allen een gezegend en gezond 2021 toegewenst!

Martin Claes.