Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Orde in chaos… Eigentijdse Tien Geboden…

Gods geboden onderhouden is niet veel anders dan orde aanbrengen in de chaos van de wereld waarin we leven: psalm 78 en Tien Geboden, om die opdracht in de Advent waar te kunnen maken…

Psalm 78, 1b-7

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.

Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
 
Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden. 

Tien Geboden in eigentijdse woorden:

1. Zet je in voor de hoop waarmee de mensen om je heen hun leven proberen te leven. En als er hoop ontbreekt: wakker deze dan aan als een vlam die nooit meer dooft…
2. Zet je in voor inhoud en kwaliteit van leven, vermijd oppervlakkigheid en slaafse navolging.
3. Kijk breed, wees meerzinnig. Put uit rijke tradities. Wees in dialoog in een wereld die rijker is dan jij alleen kunt waarnemen. Gebruik hoofd – hart – handen.  
4. Klaag zo nodig de maakbaarheidsutopie aan!
5. Wees onafhankelijk. Koester dat je leeft vanuit genade. Als je (financieel) moet leven van je werk, waak dan voor verdienmodellen die een doel op zichzelf worden.
6. Leef in de verhalen van mensen die je hoort, verhalen waarvan je vertelt. Zie het licht en het wonder. Realiseer je dat jij het uithoudt daar waar de meeste mensen allang afhaken.
7. Wees trots en geniet van alle rijkdom die jou geschonken wordt. Ongeacht wat anderen daarvan vinden.
8. Verleid mensen voor de goede zaak, onophoudelijk. Leid hen van het donker naar het licht.
9. Besef dat jij met alles wat je bent aan zet bent. Speel geen rol, probeer jezelf te geven zoals een pasgeborene dat zo mooi laat zien.
10. Wees zuiver van geest.

Pastoraal werker Jack Steeghs.