Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


De mens als baken van hoop?! Troost in taaie tijden van tegenspoed

Allerzielen vieren is dit jaar voor velen een feest van samenzijn in afwezigheid. Dit weekend vieren we Allerheiligen en maandag Allerzielen in kleine, soms besloten vieringen. Juist op de momenten dat we zichtbaar maken dat we één gemeenschap zijn met de mensen van wie we dit jaar eerder afscheid moesten nemen, moeten we genoegen nemen met digitale verbondenheid en eenheid in de Geest.

Juist de leegte stelt ons op de proef en maakt de afwezigheid van geliefden extra voelbaar. Troost is alleen mogelijk in verbinding. Verbinding vraagt om creatieve aanpassing. In tijden van tegenspoed is aanpassen vooral ook een houding van ontvankelijkheid en bereidheid om te blijven zoeken naar kiemen van hoop. Maar het is niet eenvoudig om hoopvol te blijven bij berichten over brute aanslagen op kerkgangers en een koster. Om elkaar te vinden is het in deze tijd van hernieuwde isolatie en toenemende maatschappelijke spanningen in allerlei opzichten nodig om meer moeite te doen en de rust te nemen om met bijna onmogelijke spanningen om te gaan.

De herhaling van zetten en de herinneringen aan de vele zieken en eenzamen in het voorjaar, maakt het verdriet van velen weer voelbaar. Opnieuw een tijd van onzekerheid en weinig samenzijn in de donkere dagen. Met de onmacht van het niet grootschalig kunnen vieren deze dagen, delen we ook in de pijn van mensen die een dierbare missen. Leegte kunnen we niet vullen. We kunnen de leegte samen dragen, in verbondenheid met alle mensen die meevieren via digitale verbindingen, in gebed verbonden zijn vanuit de huizen waarin we wonen.

Hoewel meestal niet gebruikelijk om in deze donkere maanden te schrijven over het licht van Pasen, doet onze situatie denken aan die van Maria van Magdala. Aan haar verscheen Jezus, maar werd niet herkend. Jezus spreekt haar aan en vraagt: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Wanneer Jezus haar bij haar naam noemt, herkent ze haar overleden leraar en vriend. Velen van ons zoeken deze weken ook tastenderwijze naar wat leven met verlies en onzekerheid aan toch hoop kan bieden. Het vervolg van het paasverhaal van Maria Magdalena geeft een richting: wanneer ze Jezus herkent en zich aan Hem vast wil klampen, maakt hij duidelijk dat Hij alleen met haar verbonden kan zijn als verrezen Mens.

Leven met verrezen mensen vraagt veel van ons als gemeenschap. Het vraagt dat we bereid zijn om in tegenstrijdige emotie over grenzen verbondenheid blijven zoeken. De verbondenheid met onze overleden geliefden is daarvan een beeld. Zoals zij onze persoonlijke levens de bakens zijn op wie wij ons richten, zo zijn de heiligen in het geloofsleven van de Kerk altijd bijzonder sprekende personen geweest. We vieren ze in één adem. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om door de woorden van de overlevering de persoon te doorgronden, kan in menig heiligenleven een bijzonder talent tot creatieve aanpassing in leven met afwezigheid worden ontdekt.

Het zijn vaak eenvoudige wegen die worden gewezen. Ze zijn niet gemakkelijk begaanbaar. Onze tijden zijn niet eenvoudig. Heiligen slaagden erin om bakens van hoop te blijven, zelfs als wanhoop hen overviel. Velen werden heilig ondanks zichzelf. Wij zullen in afwezigheid de verbondenheid vieren, ondanks onszelf en dank zij de inzet van vele vrijwilligers en parochianen.

Martin Claes.

 

Klik hier om de woorden van onze bisschop te lezen omtrent Allerheiligen/Allerzielen.