Protocol openstelling kerken De Twaalf Apostelen

Vanaf zaterdag 04 juli gaan we weer vieren in alle kerken volgens de RIVM richtlijnen en tevens een nieuw vieringenschema.
Iedere zondag een viering om 11:00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen en de H. Antonius Abtkerk te Overasselt.
In de H. Judocuskerk te Hernen vieren we in de even weken op zaterdag om 19:00 uur en in de oneven weken op zondag om 11.00 uur. Tijdens het kapelbergseizoen vieren we iedere zaterdag om 19:00 uur op de Kapelberg te Bergharen.
In de overige kerken is er eens per twee weken een viering. Houdt hiervoor de kerkberichten in De Wegwijs, Apostelbode of website in de gaten.

Indien u een van onderstaande vragen met JA moet beantwoorden, is het niet mogelijk om een viering live bij te wonen.
U kunt de viering altijd via ons YouTube kanaal "Antonius Abt Wijchen" volgen op zondag om 11.00 uur.

1. Heeft u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur gehad zoals:
• Hoesten (anders dan u gewend bent)
• Benauwdheid (anders dan u gewend bent)
• Verkoudheidsklachten
• Verhoging of koorts boven de 37,5°C
• Reuk- en/of smaakverlies
• Diarree
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of nieuwe benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus
en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Om alles rondom deze vieringen in goede banen te leiden, is er een protocol opgesteld. Dat vindt u hier. We verzoeken allen zich hieraan te houden.

U kunt ook altijd de livestream bekijken vanuit de H. Antonius Abtkerk te Wijchen via YouTube of onze website.


Kracht van geloven: onderscheid der geesten

Van geloven zeg ik meestal dat het niet nuttig is maar vooral zin en samenhang geeft aan je leven en daardoor waardevol.

Als geloven nuttig kan zijn dan is dat in de betekenis van een beproefde manier om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed is om te doen en wat niet. Oftewel: waar herken je goed gedrag aan en waaraan herken je gedrag dat je beter kunt vermijden?

Paus Franciscus sprak in zijn homilie van 3 mei over acht vragen die je aan jezelf kunt stellen, of in je achterhoofd kunt houden om een situatie waarmee je geconfronteerd wordt te kunnen beoordelen. Het lijken mij vragen die uitstekend geschikt zijn voor alle mensen van goede wil. Bij deze!

1. Ben ik vrij? (De stem van God stelt voor en laat vrij Het is juist de boze stem die dwingt)
2. Word ik naar de mond gepraat? (De boze stem stelt de realiteit voor als ‘te mooi om waar te zijn’ Gods stem geeft juist moed en troost)
3. Kijk ik uit naar de toekomst? (God opent horizon en toekomst, God maakt nieuwsgierig Het kwade zet mensen in de hoek)
4. Ben ik aanwezig in het moment? (Boze stemmen leiden af van het heden en maken ons bang voor de toekomst God is altijd liefde in het heden)
5. Hoe kijk ik naar mezelf (ik en ego)? (Goed doen is bij God zoveel meer dan ego: bij alle gelovige handelen is onze naaste en de hele leefomgeving in verleden, heden en toekomst inbegrepen De boze stem is altijd uit op onmiddellijke behoeftebevrediging en verheft jou tot die ene uitverkorene die in de prijzen valt)
6. Welke nasmaak laat het na? (Het goede geeft vrede Het kwade laat ons nooit met rust)
7. Zoek ik het licht of een schuilplek? (Het kwade houdt van duisternis en leugens God houdt van licht, waarheid, transparantie en oprechtheid)
8. Word ik geleid naar vertrouwen? (Boze stemmen zijn als complotdenkers: ‘niemand begrijpt ons, niemand luistert naar ons, vertrouw daarom niemand!’ Goedheid nodigt uit om je open te stellen en te vertrouwen op jezelf, op God en op andere mensen)

Pastoraal werker Jack Steeghs.