Het maximaal gelovigen dat de liturgie meevieren,
staat vermeld achter de naam van de kerk.
Meldt u aan bij onderstaande contactpersonen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen [100 personen] : Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl
Emmanuelkerk Wijchen [45 personen] : Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl
H. Paschaliskerk Woezik [55 personen] : Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl
H. Jozefkerk Alverna [50 personen] : Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com
H. Joh. de Doperkerk Balgoij [52 personen] : Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl
H. Antonius Abtkerk Nederasselt [46 personen] : Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl
H. Antonius Abtkerk Overasselt [55 personen] : Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl
H. Georgiuskerk Heumen [30 personen] : Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com
Oude Sint-Victorkerk Batenburg [30 personen] : Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com
H. Annakerk Bergharen [55 personen] : Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl
H. Judocuskerk Hernen [48 personen] : Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl
H. Damianuskerk Niftrik [48 personen] : Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

Mocht u zich niet vooraf willen aanmelden, dan is er altijd de mogelijkheid om naar de kerk te komen en, indien er ruimte is, uzelf daar te registreren.

Verder verzoeken we u bij het verplaatsen in de kerk (binnengaan en verlaten van de kerk, alsmede ter communie) zo mogelijk een mondkapje te dragen.


Kracht van geloven: onderscheid der geesten

Van geloven zeg ik meestal dat het niet nuttig is maar vooral zin en samenhang geeft aan je leven en daardoor waardevol.

Als geloven nuttig kan zijn dan is dat in de betekenis van een beproefde manier om onderscheid te kunnen maken tussen wat goed is om te doen en wat niet. Oftewel: waar herken je goed gedrag aan en waaraan herken je gedrag dat je beter kunt vermijden?

Paus Franciscus sprak in zijn homilie van 3 mei over acht vragen die je aan jezelf kunt stellen, of in je achterhoofd kunt houden om een situatie waarmee je geconfronteerd wordt te kunnen beoordelen. Het lijken mij vragen die uitstekend geschikt zijn voor alle mensen van goede wil. Bij deze!

1. Ben ik vrij? (De stem van God stelt voor en laat vrij Het is juist de boze stem die dwingt)
2. Word ik naar de mond gepraat? (De boze stem stelt de realiteit voor als ‘te mooi om waar te zijn’ Gods stem geeft juist moed en troost)
3. Kijk ik uit naar de toekomst? (God opent horizon en toekomst, God maakt nieuwsgierig Het kwade zet mensen in de hoek)
4. Ben ik aanwezig in het moment? (Boze stemmen leiden af van het heden en maken ons bang voor de toekomst God is altijd liefde in het heden)
5. Hoe kijk ik naar mezelf (ik en ego)? (Goed doen is bij God zoveel meer dan ego: bij alle gelovige handelen is onze naaste en de hele leefomgeving in verleden, heden en toekomst inbegrepen De boze stem is altijd uit op onmiddellijke behoeftebevrediging en verheft jou tot die ene uitverkorene die in de prijzen valt)
6. Welke nasmaak laat het na? (Het goede geeft vrede Het kwade laat ons nooit met rust)
7. Zoek ik het licht of een schuilplek? (Het kwade houdt van duisternis en leugens God houdt van licht, waarheid, transparantie en oprechtheid)
8. Word ik geleid naar vertrouwen? (Boze stemmen zijn als complotdenkers: ‘niemand begrijpt ons, niemand luistert naar ons, vertrouw daarom niemand!’ Goedheid nodigt uit om je open te stellen en te vertrouwen op jezelf, op God en op andere mensen)

Pastoraal werker Jack Steeghs.