En, hoe bevalt het?

Al vanaf mijn eerste week in mei krijg ik deze vraag regelmatig te horen: ‘Hoe bevalt het?’ Eigenlijk hoor je eerst een heel jaar meegedraaid te hebben om hierover te kunnen vertellen. Maar ik snap het wel. Ik zou de vraag zelf ook stellen. Nu ben ik ruim vier maanden pastoraal werker in De Twaalf Apostelen, waarbij ik voornamelijk te zien ben in Hernen-Leur en Bergharen.  
Ik heb op meerdere plekken gewerkt en elke plek heeft zijn charme. Geen enkele parochie is ‘ideaal.’ Kerkenwerk is en blijft een soort van wonderlijk samenspel van door God geïnspireerde mensen, die elkaar regelmatig en onregelmatig in allerlei rollen en taken treffen.

Ja ik voel me thuis. Dit betekent voor mij dat ik geen rem voel om te leven vanuit een Bijbeltekst die me vanaf de studietijd is bijgebleven (1 Petrus 3, 15): ‘wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.’ Over die hoop ga ik graag met mensen in gesprek. Omdat geen mens zonder kan. En omdat we zo’n mooie traditie hebben. Een traditie die ook wel eens een vorm van ‘levenskunst’ wordt genoemd: met het leven om kunnen gaan zodat het goed is voor jou en al diegenen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Een levenskunst ook waar je steun in kunt ervaren als het leven je op de proef stelt.

Ik heb in vorige functies geleerd om de tot één grote parochie gefuseerde geloofsgemeenschappen niet alleen maar en vanzelfsprekend vanuit die eenheid te bekijken. Het blijven verschillende gemeenschappen die uit dezelfde bron putten. Daar liggen grote kansen om over elkaars grenzen van weleer nieuwe tijden tegemoet te gaan.

Tot ziens!

Pastoraal werker Jack Steeghs.