Kerstmis

We maken ons op om een fijn kerstfeest te vieren, thuis en in de kerk. Voor velen een jaarlijks terugkerend gebeuren. Sommigen staan er bij stil. Het is allemaal mooi gezegd: door de pastoor, de dominee, de president en de koning. En de mensen veranderen toch niet; er is toch geen vrede. er blijft toch een heleboel ellende. En wij kunnen mooi praten, wij broodprofeten!

Maar wat verwacht jij dan? Een andere wereld, vrede op aarde, betere mensen, dat de mensen meer voor elkaar over hebben, dat de armen en verdrukten meer in tel zijn, dat er eten is voor iedereen, dat de mensen weer werk krijgen, dat de mensen niet opgejaagd worden vanwege het geweld en de oorlog. Dat is wat Jezus verstaat onder verlossing en bevrijding. Wij verwachten toch Jezus! Laten  we dit allemaal eens overwegen bij onszelf, bij ons thuis.

Veel mensen zijn al bezig het kerstfeest voor te bereiden, sommigen zetten al vroeg in de advent een kerstboom, dat brengt sfeer in de huiskamer met die donkere dagen. Vooral kinderen houden daarvan. Maar met de kerststal wachten we nog even. Dat moet je vlak voor Kerstmis doen. Dat is eigenlijk een hele plechtigheid.

Dat voel je wanneer je de beeldjes uit de oude kranten pakt, ze afstoft en hier en daar wat gebroken handjes en pootjes met lijm weer nieuw maakt. Wanneer je ze dan opstelt naar het al oude kerstverhaal, beginnen ze weer voor je te leven en je zou meteen willen gaan zingen. Het is bezigheid die je raakt en je bent er niet zo gauw mee klaar.

Verwondering, ontvankelijkheid, blijheid en dankbaarheid tekenen de sfeer rond de geboorte van een kind. Ik ervaar dat ook bij het dopen van kinderen. Ook met alle vragen naar de toekomst van het kind.

Die sfeer roepen wij ook op rond het kerstfeest. Het is een volksfeest geworden voor iedereen. Maar het gaat om Christus, Emmanuel genoemd in een visioen van de profeet Jesaja. God onder ons, van goddelijke oorsprong is Hij. Het licht straalt van Hem uit naar ons, dat is Kerstmis. Hij kan onze vrede zijn, Emmanuel, God met ons. Jahweh betekent: Ik ben er voor jou! Die naam zal ons tot leven zijn.

Zalig Kerstmis.

Diaken Hennie Witsiers.