Dank u wel

Lieve mensen,

Het wordt u misschien niet vaak genoeg vertelt maar dank u wel dat u er bent. U heeft een verschil gemaakt zonder dat u dit zelf misschien doorhad. Op het moment dat u langzamer ging rijden omdat er een oudere vrouw voor u liep. Toen u iemand voor liet gaan bij de kassa en wanneer u die mevrouw voor u erop wees dat het witte labeltje van haar T-shirt zichtbaar was. Dank u wel dat u gedacht heeft aan diegene die ziek was. Dat u eerder opgestaan bent om boodschappen te doen voor u gezin. Dank u wel dat u in de late uren uw kind getroost heeft omdat het niet kon slapen van verdriet.

Er zijn zoveel kleine dingen die u op een dag doet wat zo vanzelfsprekend lijkt dat het niet meer bijzonder is. Het is wel degelijk bijzonder! Het is liefhebben! Het is zien dat ieder mens je naaste is. Geloven in elkaar en in de liefde is het belangrijkste wat er is! Ik wil u vragen om het geloof in elkaar te delen, zoals Jezus ons dat voordeed. U weet toch dat wij de gehele aarde gekregen hebben om samen gemeenschap te zijn? De gemeenschap bestaat niet alleen binnen de kerkmuren. God weet wat het is om mens te zijn en in Jezus’ leven en lijden ligt een voorbeeld voor ons om elkaar lief te hebben. In Jezus zien wij hoe God zijn armen naar ons uitstrekt. Ik hoop ten zeerste dat u ook uw armen uitstrekt en zo de liefde door kunt geven.

Uw armen uitstrekken naar de ander vanuit liefde, maakt ieder klein gebaar groots. Daar waar wij in liefde samenkomen is God. “Heb u naaste lief als uzelf, er is geen gebod belangrijker dan deze”, lezen we in de Bijbel. Alle regeltjes en wetten die er zijn mogen een hulpstuk zijn om de liefde naar elkaar te kunnen uitdragen. Ik hoop dat u erop mag vertrouwen dat de liefde die in u woont het belangrijkste is wat u bij u draagt!

In liefde verbonden,
Pastor Marieke.