Overweging 12 juni 2016

Overweging door Marieke Drent

Als ik een steen in het water gooi dan is er eerst alleen een plons maar vanuit daar ontstaat energie. Die zich als rimpels in het water naar buiten bewegen in een steeds grotere cirkel.
Alles wordt erdoor aangeraakt. Maar om die steen te zijn wordt er veel van ons gevraagd. We moeten in het diepe springen, een verandering te weeg brengen. Wat vraagt dit van ons?
Mahatma Ghandi zei het volgende: Alle tendensen die zichtbaar zijn in de uiterlijke wereld zijn vindbaar in de wereld van ons lichaam. Als iemand zijn eigen houding veranderd dan veranderd de houding van de wereld ook en spiegelt zich naar hem. Dat is de Goddelijke mysterie op zijn best.

Gods Woord, zo lezen we in de eerste lezing, bracht alles op gang. De gehele schepping is een weerspiegeling van Zijn gelaat en wij zijn aan elkaar verbonden. We leven in een onderlinge afhankelijkheid.
Ik weet dat ik de bomen nodig heb om zuurstof te krijgen. Ik sterf, zodra er geen water is om te drinken of voedsel om te eten.
Paus Franciscus roept ons op om zorg te dragen voor het gemeenschappelijke huis, de aarde, de schepping maar ook al wat daarin leeft.
De heilige sint Franciscus van Assisi benoemd dat we allen broeders en zusters van elkaar zijn.
Dit vraagt ons om bewust om ons heen te kijken en alles en iedereen in ogenschouw te nemen, beseffende dat we elkaar nodig hebben.

Wij moeten iets aan onze houding veranderen dan veranderd de wereld met ons mee zegt Ghandi. Dat vraagt van ons dus een bewustwording.
Het evangelie laat ons deze belangrijkheid zien. Jezus zegt tegen de Farizeeër, “alles wat u mij hoorde te geven kreeg ik niet van u, maar van deze vrouw waarover u nu oordeelt”. “Ze heeft inderdaad een verleden maar ze toont mij liefde en zorg.”
De vrouw heeft respect voor de weg die Jezus gaat en vertrouwd erop dat ze mag zijn wie ze is bij hem. Ze kon liefde geven in het vertrouwen dat ze ook liefde mocht ontvangen. Dit samenspel van zien en gezien worden maken deze wereld tot een bewoonbaar huis.

De wereld een bewoonbaar huis laten zijn dat is wat God van ons vraagt. Een huis is bewoonbaar als deze op een goed fundament is gebouwd en als je een dak hebt, water elektriciteit etc. Dat is een minimale opsomming van alle uiterlijke benodigdheden. Maar een huis is bewoonbaar als je je veilig voelt en welkom. Als je met je eigen talenten gezien wordt. De zorg voor het bewoonbare huis is zorg voor het huis waar we letterlijk in wonen, de schepping waar we in leven. Maar is ook ons lichaam, deze moeten we bewoonbaar maken voor onze ziel, ons zelf!

Wat word er nu concreet van ons verwacht in de zorg voor het gezamenlijke huis. Dat gaan we even tekenen.

Waar sta ik voor? Het fundament:
Als je je bewust wordt van de omgeving dan bouw je je huis op goede grond. Bewustwording is de eerste stap. Bewustwording is Zien.
Zien en gezien worden is het fundament om op te bouwen. Een kleine verandering in je denken en handelen kan een grote verandering voor de ander zijn. Onlangs was er een man die mij zijn verhaal vertelde, hij was emotioneel en diep in zijn ziel gekwetst door zijn omgeving. Een God gewijde man die hoopte mee te werken aan de bouw van een gastvrije kerk. Maar hij had het gevoel dat zijn omgeving het alleen maar afbrak. Het enige wat ik hoefde te doen was vertellen dat hij gehoord werd en zijn verdriet werd gezien. En dat het ook gehoord en gezien werd door de mensen die er wat aan konden veranderen. Gezien en gehoord worden is ontzettend belangrijk.

Wie ben ik, (huis):
Een bezinning op eigen handelen maakt dat wij worden wie wij zijn. Ik denk af en toe in onmogelijkheden. Dan laat ik mij leiden door mijn eigen onzekerheden. Als ik ergens onzeker over ben dan houdt ik vast aan datgene waar ik geen invloed op heb. Daarin blijven hangen staat mij in de weg! Dan kan ik niet meer omarmen wie ik ben, net zoals de vrouw uit de evangelie omarmde wie ze was, met al haar tekortkomingen. Ik heb een innerlijke geestkracht die mij verbind met God. Als ik dichtbij mijzelf blijf dan komt mijn kracht naar buiten. Dan pas kan ik de liefde die ik ervaar vanuit die geestkracht doorgeven.

Hoe breng ik het over (bekleding en deur):
Nu kun je het uitdragen. Je huis is open voor de ander gezellig en leefbaar. Je ziet je eigen tekortkomingen maar laat zien dat je ondanks alles de liefde wil uitdragen. Je weet dat je een taak hebt gekregen in de wereld en dat je anderen nodig hebt om je daarbij tot steun te zijn. Je geeft de ander wat ze vragen en daardoor krijg jij op jouw beurt terug wat jij nodig hebt.

Er is een innerlijke omkeer is nodig om bewust te worden van onze omgeving. De zorg voor je eigen huis maakt dat de zorg voor het gezamenlijke huis makkelijker wordt. Doordat we bewuster zijn van onze omgeving en weten dat we elkaar nodig hebben.
Ik heb mogen ervaren dat de liefde van God zichtbaar is in de gehele schepping.
Ik kan me dus bekleden met Gods liefde omdat ik er dagelijks in leef.