Overweging 17 juli 2016 (16e zondag door het jaar C)

Overweging door Bas van Dijk

Broeders en zusters,
Wellicht kunt nadat  u hebt naar de eerste lezing geluisterd, zich kunt u van dit tafereeltje een voorstelling maken: “In die dagen trok de grote stoet Vierdaagse lopers voorbij aan enkele parochianen nabij de kerk van H. Paschalis Baylon in de Woezik, terwijl zij op het heetst van de dag bij de inrit van de pastorie zaten. Ineens zagen zij plotseling drie pastores uit de parochie voor zich staan. Meteen lieten zij de klok luiden". Zij begroetten hen en zeiden: “Wees zo welwillend, ons niet voorbij te gaan. En drink met ons even koffie of thee en praat even met ons”. Zij zeiden: “Heel graag”.
  
Misschien herkent u een tafereeltje als dit en staat uzelf ook langs de kant om te kijken. Wellicht lopen ook van u bekenden in de Vierdaagse mee. Die bekenden zullen het op hun beurt misschien wel leuk vinden dat u langs de kant staat. Wellicht vinden ze er aanmoediging in, een stukje kracht om weer met de tocht verder te gaan. Zo ontstaat er iets van ontmoeting.

Net als Abraham gaat het vooral om een ontmoeting. Bij hem komt de ontmoeting tot stand door een solidariteit: hij voelt wat de reiziger in een woestijn doormaakt. Door ont-haal komt de reiziger weer op ver-haal.

De sfeer van een volksfestijn als de Vierdaagse maakt mensen open voor wat de wandelaars door maken. En nee ze staan misschien niet meteen klaar met koeken en soepen, maar ze bemoedigen de lopers met hun aanwezigheid langs de kant. En bij de intocht geven zij hen zelfs met hun applaus de eer die hen toekomt. Samen delen ze de vreugde om de voltooide Vierdaagse.

Om ontmoeting gaat het vandaag ook bij Jezus, Martha en Maria. Martha wil Jezus graag gastvrij ontmoeten door heel actief voor een goede ontvangst te zorgen. Ze vindt dat haar zus haar daarin te weinig helpt. Jezus ziet dat anders. Hij signaleert de ontmoeting die Maria met Hem wil hebben; zij wil luisteren naar Jezus te vertellen heeft.

Die aandacht, een open oor, een open hart is misschien wel het  Jezus het beste deel noemt. Maar daarmee mag de openhand van Martha niet minder zijn. Haar bedrijvigheid, net die van Abraham en alle bedrijvigheid om de Vierdaagse mogelijk te maken zijn evangelisch waardevol. Het is als het ware de buitenkant van de gastvrijheid. Het is de gastvrije hand. Maar een gastvrije hand is er niet zonder een gastvrij hart en een gastvrij oor. Dat is de binnenkant van de gastvrijheid.

Komende woensdag zullen u en ik zich wellicht langs de kant van de weg bevinden. Vele Vierdaagse lopers zullen aan ons voorbij lopen. Laten we proberen figuurlijk met hen mee te wandelen. En misschien trekt op die manier ongezien God met hen mee.
Amen.

******************************************************************************

De overweging is gemaakt tegen de achtergrond van de lezingen die deze zondag werden voor gelezen en de actualiteit van deze zondag en van komende week.

EERSTE LEZING (GENESIS 18, 1-10).
In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: “Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water brengen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.” Zij zeiden: “Heel graag.” Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: “Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van.” Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: “Waar is Sara, uw vrouw?” Abraham antwoordde: “Daar in de tent.” Toen zei de bezoeker: “Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw een zoon. hebben.”

EVANGELIE (LUCAS 10, 38-42)
In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar woning. Ze had een zuster, Maria die - gezeten aan de voeten van de Heer - luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: “Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan, dat ze mij moet helpen.” De Heer gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.”