Elk moet weten wat hij kan

“Ik sterf, ik sterf!”
klonk het, midden in de nacht.
Ineens was iedereen klaarwakker.
Franciscus ook. “Maak licht!”, zei hij,
“Wie heeft daarnet geroepen?”

Eén van de nieuwkomers,
een jonge broeder nog,
stak aarzelend zijn vinger in de lucht.
“Wat is er aan de hand?
Zo dood zie je er toch niet uit?”
Franciscus’ stem klonk opgelucht.
“Ik sterf van de honger.”
… “Dan moet je wat eten!”

De tafel werd gedekt, voor iedereen.
Je kon die arme drommel
toch niet moederziel alleen 
aan tafel laten gaan!

En Franciscus sprak hen toe,
een woord om nooit meer te vergeten:
“Elk moet weten wat hij kan,
met zorg voor het eigen lichaam.
‘Barmhartigheid wil God, geen offers’, 
dat is een woord dat ook hier geldt.
Teveel eten, dat willen we niet.
Maar teveel vasten evenmin.”

Bij het lezen van dit verhaaltje over Franciscus gaan mijn gedachten uit naar het Lichaam van Christus, zoals de kerk ook wel genoemd wordt. In de parochie proberen we met elkaar, pastores, bestuur en vrijwilligers, een levend en gezond Lichaam te zijn. Elk met wat hij of zij kan. Gelukkig hebben we talentvolle mensen op de juiste plekken en wordt er goed werk verricht. Aan de andere kant is er het gevaar, dat mensen overvraagd worden. Zeker als de leeftijd mee gaat tellen of er werk gedaan moet worden, waarvoor zij minder aanleg hebben. 

Moet dan koste wat kost alles maar doorgaan of is het misschien tijd om wat werk los te laten? Voor die keus komen we steeds vaker te staan. Jazeker, dat is moeilijk en de gevolgen zijn niet altijd goed te overzien. Maar God vraagt geen offers van ons. Hij vraagt om barmhartig te zijn voor onszelf en elkaar. Juist om het Lichaam gezond te houden!

Pastor Annemarie Gooiker.